Regulamin Prezentera

Tło

Regulamin Prezentera Radia Not For All

 1.  Każdy prezenter zobowiązany jest do wpisania się w ramówkę. Prowadzić audycję w godzinach przez siebie wyznaczonych. Wpisanie powinno odbyć nie później jak 15 minut przed rozpoczęciem planowanej audycji . Stałe audycje wieczorne powinny być nie dłuższe niż 1 godzina, aby nie blokować ramówki dla innych prezenterów. Gdy nikt się nie wpisze można przedłużyć o kolejną godzinę.

 2. Audycje stałe mają pierwszeństwo przed nazwijmy to „spontanami”.

 3. Raz na miesiąc jest organizowane KARAOKE. Ze względu na charakter tej audycji formę oraz czas jej trwania, wszystkie stałe audycje zaplanowane na tą porę będą odwołane/skrócone.

 4. W przypadku gdy  świętujemy jakieś urodzinki czy inną rocznicę wszystkie audycje w danym dniu są odwołane, a ustalany jest indywidulany grafik pod możliwości naszych prezenterów. O takich sytuacjach będziecie informowani z wyprzedzaniem aby można było zapełnić dzień audycjami okolicznościowymi. Jeśli będzie taka sytuacja i będzie wielu chętnych audycje będą maksymalnie godzinne.

 5. Każdy prezenter który będzie zaczynał swoją audycję ma obowiązek poinformować grającego bezpośrednio przed nim prezentera że jest gotowy do swojej audycji,  powinien to zrobić  minimum 15 minut przed startem swojej audycji. Może to zrobić za pomocą wiadomości na czacie, gg bądź na grupie.

 6. Każdy prowadzący audycje zobowiązany jest do umówienia się na przekazanie „sterków” z prezenterem poprzedzającym jego audycję,  tak by wskoczyć zaraz po zakończeniu audycji poprzedzającej.

 7. Podczas prowadzenia audycji obowiązuje całkowity zakaz używania przekleństw, wulgarnych słów oraz obrażania w jakikolwiek sposób osób słuchających. Proszę nie wdawać się w bezsensowne dyskusje na antenie radia – słuchaczy którzy w jakikolwiek sposób utrudniają pracę można blokować na panelach, a w przypadku problemów na czacie zgłosić takiego delikwenta osobie odpowiedzialnej za nasz czat.

 8. Zabrania się odtwarzania na audycjach utworów zawierających wulgaryzmy w godzinach 6:00 – 24:00

 9. Wskazane jest omijanie na audycjach utworów prowokujących i  zabronionych ogólnymi zasadami portalu oczat. Nie poruszamy na audycjach tematów politycznych, rasowych czy religijnych 

 10. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

 11. Każdy prezenter prowadzący audycję zobowiązany jest do bycia na czacie w czasie audycji – www.oczat.pl/chat oraz mieć włączony panel pozdrowień oraz zamówień. Dopuszcza się prowadzenie audycji bez zamówień. Mile widziane jest też korzystanie w czasie audycji z Radiowego GG  

 12. Zakaz jakiegokolwiek reklamowania innych stacji radiowych czy stron oraz prowadzenia audycji na dwóch radiach jednocześnie (dopuszcza się wyjątek po wcześniejszym uzgodnieniu z głównym administratorem). Wszystkie audycje mają być audycjami tylko dla słuchaczy Radia NFA.

 13. Kategorycznie zabrania się udostępniania osobom trzecim haseł do kont, serwerów radia. Osoba, która złamie tę zasadę zostanie bezzwłocznie usunięta z radia.

 14.  Każdy prezenter ma obowiązek odnoszenia się do innych prezenterów, zarządu jak również słuchaczy z należytym szacunkiem. Pamiętajcie, że gramy dla słuchaczy, szanujmy ich a oni będą szanować nas.

 15. Prezenter, który nie zastosuje się do w/w regulaminu zostanie usunięty z ekipy Radia Not For All

 16. Każdy prezenter powinien założyć konto na stronie www.secretland.pl  używając w miarę możliwości swojego nicku z Radia NFA – tam w odpowiednich działach znajdzie wszelakie ogłoszenia, dodatki i pomoce oraz plakaty do audycji.

 17. Każdy prezenter  grający w Radiu NFA wyrażą zgodę na nagrywanie wszelkich audycji których jest autorem i rozpowszechniane ich w celach promocyjnych, reklamowych i archiwalnych na stronach współpracujących z radiem /not-for-all.pl , secretland.pl/ lub serwisach społecznych /Facebook. YouTube/


 

 

0%