Licencja

Radio oraz strona nasza funkcjonuje na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska License. Aby grać na naszym radiu, musisz się z nią zapoznać.

Wolno:

  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
  • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

 

 

Na następujących warunkach:

  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.